delavnice in terapije za otroke in najstnike

TERAPIJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Kako potekajo?

Otroci in mladostniki se v obdobju odraščanja srečujejo z mnogimi izzivi doma, v družbi ali v šoli. Vzroki težav so največkrat v šolskem okolju, ker to otrokom prinese velik izziv tako socialno kot psihološko.

Predvsem najstniki zelo močno doživljajo neuspehe in slabe ocene, kar lahko povzroči odpor in psihično obremenitev, s katero pa se ne zmorejo spopasti. Tukaj je najbolj pomembno, da se v takem primeru z otrokom pogovorimo in skupaj poiščemo rešitev, ki bo prinesla zadovoljstvo in povrnila otroku nasmeh na obraz.

Kadar se otrok znajde v težavah, se včasih stari počutite nemočne, ker ne najdete ustrezne rešitve in odgovora. Takrat je najbolje, da se obrnete po nasvet k nekomu, ki je strokovnjak na tem področju.

Z otrokom ali najstnikom se na terapiji usmerimo v motiviranje in učenje, kako lahko premaga izzive in ovire, ter neuspehe. Kako postavi cilje in načrtuje svoj dan. Predvsem pa to, da ga ocene ne opredeljujejo in niso odraz njegove osebnosti. Naučimo se raznih tehnik sproščanja, ki jih otroci potem lahko uporabljajo tudi sami, kadar se znajdejo v stresnih situacijah.

Delamo na tem, da oblikujemo močno samopodobo in zgradimo močan notranji steber, ki bo otrokom pomagal, da se bodo življenju lažje postavili zase in dosegli svoje cilje.

Katere tehnike uporabljam?

  • Pogovor
  • Praktično delo (risanje, igre vlog…)
  • EFT – tapkanje
  • Energijske sprostitvene tehnike (Reiki, meditacija, dihanje)

Terapija za otroke in mladostnike poteka približno 50 – 60 minut. 

Svetuje se približno 6 srečanj, v katere je vključen uvodni razgovor s starši.

V kolikor je to potrebno, se v terapijo vključi tudi starše ali skrbnike, drugače pa je otrok/najstnik na terapiji prisoten sam.

POMEBNO:

Ker so otroci in mladostniki mladoletne osebe se svetovanja lahko udeležijo s privolitvijo staršev. Terapije so popolnoma zaupne in potekajo v varnem prostoru.

Ta vrsta terapije zajema sicer psihološke metode, a ni nadomestilo za psihoterapevtsko obravnavo.